accidente MMPP

Totes les comunitats autònomes han de tenir un Pla de Protecció Civil per actuar en cas d'una emergència amb matèries perilloses. Així ho estableix el Reial Decret 387/1996, que obliga a redactar unes normes d'actuació relatives al transport de matèries perilloses tant per carretera com per ferrocarril. Però independentment que les comunitats tinguin o no aquesta disposició legal referent a aquestes actuacions, les tasques dels cossos especials de l'Estat han de seguir les pautes que el RD 387/1996 estableix. És a dir, les especificacions generals sobre el contingut d'aquestes lleis autonòmiques han de seguir el patró que estableix el Reial Decret. Vols saber quines són aquestes pautes generals d'actuació?

 

Classificació de l'accident

Davant un accident per carretera o ferroviari on hi hagin vehicles implicats que transportin matèries perilloses, com ara petroli, carbó o altres tipus de materials altament contaminants i inflamables, s'han d'establir una sèrie de classificacions. Són les següents, ja que permetran a les autoritats saber quins són els paràmetres d'actuació que hauran de tenir en compte per actuar en conseqüència:

                  Tipus 1: Averia o accident en el qual el vehicle transportador no pot continuar la marxa, però les matèries transportades es troben en perfecte estat i no s'ha produït cap descarrilament.

                 Tipus 2: Com a conseqüència de l'accident, el contingut transportat ha sofert desperfectes o s'ha produït un descarrilament, però no existeix cap fuita.

                    Tipus 3: Com a conseqüència de l'accident el contingut transportat ha sofert desperfectes i existeixen fuites o vessament.

                    Tipus 4: Existeixen danys o vessament en el continent i fuites amb flames del contingut transportat.

                    Tipus 5: Explosió del contingut transportat destruint-lo.

Definició de les situacions d'emergència

En funció de les necessitats d'intervenció derivades de les característiques de l'accident i de les seves conseqüències ja produïdes o previsibles, així com dels mitjans d'intervenció disponibles, s'establirà alguna de les situacions d'emergència següents:

                    Situació 0: L'accident pot ser controlat pels mitjans d'intervenció previstos en el Pla de la Comunitat Autònoma i, inclús quan es produeixi una evolució desfavorable, no suposa cap perill per a persones no relacionades amb les tasques d'extinció ni pel medi ambient.

                    Situació 1: Encara que l'accident pot ser controlat amb els mitjans d'intervenció previstos en el Pla de la Comunitat Autònoma, es requereix la posada en pràctica de mesures per la protecció de les persones, béns o el medi ambient que estiguin o puguin estar amenaçats pels efectes derivats del sinistre.

                     Situació 2: És previsible que els mitjans d'intervenció assignats al Pla de la Comunitat siguin insuficients, pel que les necessàries mesures de protecció de les persones, béns o medi ambient requeriran l'aportació d'altres mitjans no previstos.

              Situació 3: Accident en el transport de mercaderies perilloses que, segons el Ministeri de l'Interior, sigui d'interès nacional pels efectes que es poden produir.

Aproximació a l'accident

L'aproximació al vehicle accidentat s'ha d'efectuar, sempre que sigui possible, per la part lateral del mateix (allunyat de la cisterna) i a favor de la direcció del vent. Els vehicles que vagin per intervenir en l'emergència han de mantenir-se a una distància no inferior a 50 metres i a favor del vent (és a dir, a la part contrària a la qual el vent empenyeria una possible fuita), en relació al vehicle accidentat.

Zona d'intervenció

Es considerarà zona d'intervenció aquella en la qual les conseqüències de l'accident hi hagin produït – o es preveu que puguin produir- danys a les persones, béns o medi ambient.

Zona d'alerta

Es considerarà zona d'alerta aquella en la qual les conseqüències de l'accident no tinguin perill per a la població. Només serà necessari informar a les persones d'allò que ha passat, exceptuant aquelles persones que per les seves característiques (grups crítics, com ara persones grans o nens). Pel que fa a les demés situacions descrites, no seran necessàries cap tipus de mesures de protecció específiques.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.