Procès de selecció per a la provisió de 30 places en la categoria de Bombers del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament:

 

Procès de selecció per a la provisió de 30 places en la categoria de Bombers del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament:

 

Bases

- Bases DOGC Num.5766 30.11.2010  icona pdf

Llista de persones admeses i excloses

- Llista provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es icona pdf

- Llista definitiva d'aspirants admesos/es i exclosos/es icona pdf

Convocatòria de proves

- Anunci de la modificació al barem de les proves físiques icona pdf

- Convocatòria del dia del primer exercici (Coneixements), segon exercici (Català), quart exercici (Aptitudinal) i primera part del seté exercici (Psicotècnic de personalitat)  icona pdf

- Convocatòria de la hora del primer exercici (Coneixements), segon exercici (Català), quart exercici (Aptitudinal) i primera part del seté exercici (Psicotècnic de personalitat) icona pdf

- Convocatòria del cinqué exercici (Proves Físiques) icona pdf

- Model certificat mèdic a presentar el dia de les Proves Físiques icona pdf

- Repetició prova del circuit d'agilitat (Proves Físiques) icona pdf

- Convocatòria dels aspirants al sisé exercici (Prova de Conducció) icona pdf

- Convocatòria i notificació del lloc del sisé exercici (Prova de Conducció) icona pdf

- Convocatòria per la segona part del seté exercici (Entrevistes) icona pdf

- Convocatòria del vuité exercici (Proves Mèdiques) icona pdf

Resultats de les proves

- Plantilla de respostes del primer exercici (Prova de Coneixements) icona pdf

- Resultats del primer exercici (Prova de Coneixements) icona pdf

- Resultats del segon exercici (Prova de Coneixements de Català) icona pdf

- Resultats del tercer exercici (Prova de Coneixements de Castellà) icona pdf

- Resultats del quart exercici (Prova Psicotècnica Aptitudinal) icona pdf

- Resultats del cinqué exercici (Proves Físiques) icona pdf

- Resultats del sisè exercici (Prova de Conducció) icona pdf

- Resultats del setè exercici (Psicotècnic de Personalitat) icona pdf

- Resultats Fase de Concurs (Avaluació de Mèrits Provisionals) icona pdf

- Resultats Fase de Concurs (Avaluació de Mèrits Definitius) icona pdf

- Resultats del vuitè exercici (Proves Mèdiques) icona pdf

- Sumatori provisional icona pdf

Resolució de la convocatòria

- Compulsa de Documentació icona pdf

- Proposta de Nomenament - Funcionaris/àries en pràctiques icona pdf

- Nota informativa Entrega de Material icona pdf

- Proposta de Nomenament - Funcionaris/àries de carrera icona pdf

 
Les Cookies ens faciliten poder-vos donar un bon servei. Amb l'ús dels nostres serveis acceptes l'ús de les cookies.
Més informació. Ok