Codi Penal2

Els bombers formen part de les institucions públiques a les quals pertanyen i representen. Com a tals, estan considerats pel Codi Penal com a autoritat pública. Aquest fet, regulat en la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, atorga als bombers una sèrie de drets i deures en situacions d'emergència. La forma d'actuar i les repercussions de les seves actuacions en incendis, accidents laborals o en situacions on es denegui el socors estan també contemplades en aquesta llei. Vols conèixer amb més profunditat aquests aspectes de la professió?

 

Primer de tot, els bombers, com a ciutadans que són, estan obligats a denunciar la comissió de delictes dels quals siguin testimoni o que coneguin per la seva professió. En segon lloc, per la tipificació com a delicte de determinades conductes que podrien influenciar en el seu treball. Si el delicte en qüestió afecta a les persones en la seva vida, integritat o salut, llibertat o llibertat sexual, tots estan obligats a impedir-ho si es pot intervenir immediatament i sense risc propi o aliè. Això no significa que els bombers puguin detenir a una persona per presentar-la immediatament a l'autoritat, ja que es consideraria com a detenció il·legal. Només pot fer-se en els casos permesos per les lleis.

La denegació d'auxili

Tothom està obligat a ajudar a una persona que es trobi desemparada i en perill manifest greu, sempre que es pugui fer sense risc per a tercers ni per a un mateix. En el cas dels bombers, el Codi Penal estableix que aquests estan obligats a socórrer a les persones en perill inclús quan hi ha risc per a ells mateixos. La raó és que, per l'ofici que desenvolupen, la llei considera que tenen l'obligació de “sacrificar-se”. A més, els bombers també estan obligats a donar auxili a l'Administració de Justícia quan siguin cridats per fer-ho per una autoritat competent.

Danys provocats per la intervenció

En moltes ocasions, els bombers han de trencar mobiliari urbà de les ciutats o privat de les persones per tal de portar a terme amb èxit un servei, com ara apagar un incendi o realitzar un salvament. El Codi Penal estableix, en aquests casos, que aquelles persones (inclosos els bombers) que en cas de necessitat i per evitar un mal propi o dels altres trenqui algun bé, estaran exempts de responsabilitat criminal. Sempre i quan es compleixin els supòsits establerts per la llei, com ara que el mal causat no sigui més gran que aquell que es tracti d'evitar, o que la situació de necessitat no hagi estat provocada de forma intencionada pel subjecte en qüestió, entre altres supòsits.

Incendis provocats

Quan els bombers extingeixen un foc, han d'estar atents als indicis que l'han ocasionat. Si durant les operacions de control del foc s'observen proves que puguin manifestar la provocació voluntària de l'incendi, els bombers estan obligats a preservar tota prova del delicte i a posar-ho en disposició i coneixement immediat de la Policia. Això sí, al donar la informació és important tenir en compte determinats fets que poden agreujar o atenuar el delicte, com ara:

                    Si l'incendi ha comportat perill per a la vida o la integritat física de les persones.

                    Si l'incendi ha estat provocat per imprudència greu, però sense intencionalitat.

                    Si ha existit la possibilitat que es propagui a un altre edifici o propietats d'altres persones.

                    Si ha hagut propòsit de defraudar o perjudicar a terceres persones.

                    O, per últim, si ha ocasionat danys greus en boscos o vida salvatge del voltant.

Abandonament del servei

El Codi Penal també castiga les conductes d'aquells bombers que vagin dirigides a promoure, dirigir o organitzar l'abandonament col·lectiu i il·legal d'un servei públic. En el cas dels funcionaris públics, a la pena de multa s'afegeix la de suspensió del treball o càrrec públic que desenvolupin.

També és delicte (i amb major càstig per a funcionaris públics) formar part de l'abandonament d'un servei essencial i amb greus perjudicis d'aquest per a la comunitat. Tot i així, hi ha situacions en les quals la llei no reflecteix de forma adequada les diferents situacions en les quals un bomber es pot trobar. En el cas dels desnonaments, hem viscut en els últims mesos situacions en les quals els cossos de bombers es negaven a fer fora famílies de les seves llars, al considerar aquesta acció poc ètica i no vinculada amb els serveis que els bombers han d'oferir a la societat.

I tu, què en penses d'aquestes situacions? Deixaries de complir una ordre per considerar-la injusta?

Si t'ha agradat aquest article, comparteix-lo a les xarxes socials!

 

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.